Belangrijke data


BELANGRIJKE DATA SCHOOLJAAR 2017-2018

Eerste schooldag                        Maandag 28 augustus

Informatieavond                        Groep 1/2: Maandag 4 september 19.00 uur

Groep 3: Dinsdag 5 september 19.00 uur

Groep 4: Dinsdag 5 september 20.00 uur

Groep 5: Woensdag 6 september 19.00 uur

Groep 6: Woensdag 6 september 19.45 uur

Groep 7: Maandag 4 september 19.45 uur

Groep 8: Maandag 4 september 20.30 uur

Rapport mee                              Donderdag 22 februari, winterrapport alle groepen

Donderdag 21 juni, zomerrapport groep 1

Vrijdag 22 juni, zomerrapport groep 2 t/m 8

Startgesprekken                        Maandag 18 september en dinsdag 19 september

Voortgangsgesprekken groep 8     13 en 15 november

Driehoeksgesprekken                  26, 27, 28 februari, 1 en 2 maart, groep 4 t/m 8

Rapportgesprekken                     26 en 27 februari, groep 1 t/m 3.

Driehoeksgesprekken                  25, 26, 27, 29 juni, groep 3 t/m 8.

Rapportgesprekken                     25, 27 juni, groep 1/2

Adviesgesprekken groep 8           8, 9 januari

Daltondag De Borgwal                 Dinsdag 20 maart 2018

Laatste schooldag                          Vrijdag 6 juli (12.00 uur iedereen vakantie)

Studiedagen groep 1 t/m 8           Donderdagmiddag 21 september 2017

Woensdag 4 oktober 2017

Woensdag 21 februari 2018

Woensdag 13 juni 2018

Kamp groep 8                             18 t/m 20 juni 2018 (alle leerlingen van groep 8 zijn 21 juni 2018 vrij!)

JAARKALENDER

In september 2017 ontvangen alle ouders weer een nieuwe jaarkalender met daarop alle belangrijke data en informatie (o.a. dagen met afwijkende schooltijden). Handig bij het plannen van activiteiten! De vakanties, vrije dagen en andere belangrijke data staan ook al in deze infobrief vermeld.

Vakantierooster 2017-2018

Herfstvakantie 16 okt. t/m 20 okt.
Kerstvakantie 25 dec.t/m 5 jan.
Voorjaarsvakantie 12 febr. t/m 16 febr.
2e Paasdag 02-apr
Koningsdag 27-apr
meivakantie 30 apr t/m 4 mei
Hemelvaartvakantie 07 mei t/m 11 mei
2e Pinksterdag 21 mei
Zomervakantie 9 juli t/m 17 aug.