Bezoek inspectie van onderwijs


Maandag 9 en dinsdag 10 april zijn wij bezocht door de inspectie van onderwijs. Dit bezoek vond plaats in het kader van onze deelname aan het predicaat Excellente Scholen 2019-2020-2021, waarvoor je op 14 onderwijsstandaarden wordt beoordeeld. Dit in tegenstelling tot normale inspectie bezoeken waar het bij 8 standaarden blijft. Behalve documentenanalyses en lesobservaties, heeft de inspecteur ook gesproken met leerlingen, ouders en collega’s. Met alle bevindingen van deze twee dagen, aangevuld met de documentatie die wij eerder al naar de inspectie hadden opgestuurd, is de inspecteur tot een oordeel gekomen. Wetende dat de inspectie werkt met een 4-punts schaal (zeer zwak – zwak – voldoende – goed), zijn wij heel trots op het feit de inspectie ons als school met een ‘goed’ heeft beoordeeld!

Na het bezoek van gisteren en vandaag zal er door inspectie een rapport worden opgesteld. Zodra wij dit rapport ontvangen hebben sturen wij dit naar jullie toe en plaatsen het op onze website. Ook is deze rapportage dan terug te vinden op de website van de Onderwijsinspectie.

Team De Borgwal