De broedmachine staat weer in de hal


De broedmachine staat weer op school. Vanmorgen is deze gevuld met eieren. Over 21 dagen hopen wij dat de eerste kuikentjes worden geboren.