Eerste leerlingenraadvergadering


Vanmorgen heeft de leerlingenraad voor het eerst dit schooljaar vergaderd met juf Lily en juf Christine. Een leuk, zinvolle vergadering. De notulen komen in de volgende infobrief.