Groep 8


Groep 8! Schooljaar 2019-2020!

Juf Christine: maandag en woensdag.

Juf Gerda: dinsdag, donderdag en vrijdag.

 

Toetsen:

Spelling: Donderdag 19 december 2019 dictee blok 4. Dictee blok 3 mee naar huis gekregen op maandag 18 november.

Topo:  Vrijdag 22 november toets blok 2.

Engels: Unit 2, dinsdag 19 november 2019.