Groep 8


Groep 8! Schooljaar 2017-2018!

Groepsfoto 2

 

Toetsen:

Dictee: Donderdag 29 maart 2018.

Topo:  Toets Azië woensdag 21 maart. Toets China, Japan, Korea maandag 19 maart mee naar huis gekregen. Toets Zuid-Oost Azië 16 april 2018.

Engels:  Test Unit 4 –> donderdag 29 maart 2018.