Groep 8


Groep 8! Schooljaar 2018-2019!

 

Toetsen:

Spelling: woensdag 29 mei 2019 toets blok 8.  De volgende afspraken zullen daarbij centraal staan:
* Alle R kaarten, met in het bijzonder R3C.
* Alle O kaarten, met in het bijzonder O11 en O12.
* Alle W kaarten.
* Alle K kaarten.
Deze uitlegkaarten zijn te vinden in het spellingboekje die jullie van school ‘gehuurd’ hebben.

Topo:  Toets Azië, dinsdag 21 mei 2019.

Engels: Unit 6, nog niet afgesproken.