Leerlingenraadsvergadering


Dinsdagmiddag 26 januari stond de tweede leerlingenraadsvergadering van dit schooljaar op de agenda. Voorafgaand aan deze vergadering heeft er in iedere klas eerst een klassenvergadering plaatsgevonden. Punten uit de klassenvergadering die voor meerdere groepen van belang kunnen zijn, zijn vanmiddag door de leerlingenraad samen met meester Jos besproken. Een terugkoppeling hiervan volgt in de komende infobrief.

Vergadering leerlingenraad