De MR


De medezeggenschapsraad (MR) praat mee, stemt al dan niet in met én adviseert over onderwerpen die met de organisatie van de school te maken hebben (schoolbeleid). U kunt hierbij denken aan de keuze van lesmethodes, beleid tegen pesten, het schoolbudget, lestijden, de organisatie van het overblijven.

Onze MR bestaat uit drie ouders en drie leden van het onderwijskundig personeel. De ouders zijn: Günther Nijmeijer, Mark Berdsen en Dana Flohr. Simone Feenstra, Thijs Rasing en Anne Willemsen vertegenwoordigen het personeel. De oudervertegenwoordiging wordt gekozen door de ouders en de personeelsvertegenwoordiging wordt door de medewerkers gekozen. Een zittingsperiode van een MR-lid is drie jaar. Iemand kan maximaal zes jaar zitting hebben in de MR.

Heeft u vragen over het werk van de MR, dan kunt u terecht bij één van de MR-leden of kunt u mailen naar (mrdeborgwal@delinge.nl).

 

Voor meer informatie over de Wet Medezeggenschap op Scholen klik hier.

Notulen 2019-2020

Jaarverslag Medezeggenschapsraad schooljaar 2018-2019

Notulen MR vergadering maandag 23 september 2019

Notulen 2018-2019

Notulen MR vergadering 24 sept 2018

Jaarverslag Medezeggenschapsraad schooljaar 2017-2018

Notulen MR 19 november 2018

Notulen MR 14 januari 2019

Notulen MR vergadering maandag 18 februari

Notulen MR vergadering maandag 25 maart

 

Notulen 2017-2018

Notulen MR vergadering 25 september 2017

Notulen MR vergadering 20 november 2017 

Jaarverslag Medezeggenschapsraad schooljaar 2016-2017 november 2017

Notulen MR vergadering 19 februari 2018

Notulen MR vergadering 19 maart 2018

Notulen MR vergadering 14 mei 2018

Notulen 2016-2017

Jaarverslag Medezeggenschapsraad schooljaar 2015-2016. november 2016

Notulen 2015-2016

    No events