De MR


De medezeggenschapsraad (MR) praat mee, stemt al dan niet in met én adviseert over onderwerpen die met de organisatie van de school te maken hebben (schoolbeleid). U kunt hierbij denken aan de keuze van lesmethodes, beleid tegen pesten, het schoolbudget, lestijden, de organisatie van het overblijven.

Onze MR bestaat uit twee ouders en twee leden van het onderwijskundig personeel. De ouders zijn: Anke de Wit en Rob Gebbing. Simone Feenstra en Christine van Mullem vertegenwoordigen het personeel. De oudervertegenwoordiging wordt gekozen door de ouders en de personeelsvertegenwoordiging wordt door de medewerkers gekozen. Een zittingsperiode van een MR-lid is drie jaar. Iemand kan maximaal zes jaar zitting hebben in de MR.

Heeft u vragen over het werk van de MR, dan kunt u terecht bij één van de MR-leden of kunt u mailen naar (mrdeborgwal@delinge.nl).

MR

Voor meer informatie over de Wet Medezeggenschap op Scholen klik hier.

Notulen 2017-2018

Notulen MR vergadering 25 september 2017

Notulen 2016-2017

Jaarverslag Medezeggenschapsraad schooljaar 2015-2016. november 2016

Notulen 2015-2016