De Ouderraad


OUDERRAAD DE BORGWAL 2017-2018

OR

Bovenste rij

Marcel Mombarg (vader van Romee groep 5 en Amber groep 2)

Linda Bierman (moeder van Rens groep 8 en Maartje groep 3)

Marieke Wille vice-voorzitter(moeder van Robin groep 8 en Karlijn groep 5)

Middelste rij

Ellen Berndsen (moeder van Fenne groep 4 en Isa groep 2)

Ingrid Mocking (secretaris moeder van Mees groep 5 en Brent groep 4)

Siska Rasing voorzitter (moeder van Scott groep 5)

Onderste rij

Marlene Kleinpenning (moeder van Lize groep 3)

Daphne Te Kiefte penningmeester (moeder van Jetske groep 7)

Heb je een vraag? Spreek één van ons aan of stuur een mail naar ordeborgwal@delinge.nl.

Documenten schooljaar 2018-2019

Notulen 05-09-2018 – def

Documenten schooljaar 2017-2018

Documenten schooljaar 2016-2017

Documenten schooljaar 2015-2016