Predicaat ‘Excellente scholen 2016-2018’


 

Maandag 23 januari was een spannende dag voor veel (basis)scholen, namelijk de uitreiking van het predicaat Excellente school 2016-2018. Uiteindelijk kregen 54 scholen te horen dat ze de komende drie jaar het predicaat Excellente School mogen dragen. Het totaal aantal Excellente scholen komt hiermee op 184. Check de website www.excellentescholen.nl voor een landelijk overzicht van alle  Excellente scholen inclusief de juryrapporten van deze scholen. Dat het toch altijd weer heel spannend is en een aanmelding zeker niet betekent dat je daadwerkelijk Excellent wordt, blijkt wel uit de cijfers dit jaar: 117 aanmeldingen (alle aanmeldingen, dus PO, VO en (S)BO), 96 jurybezoeken en uiteindelijk 54 scholen daadwerkelijk Excellent.

Hoe zijn de predicaten 2016-2018 verdeeld?

Van de 54 Excellente scholen 2016-2018 zijn er 26 binnen het primair onderwijs, 3 voor speciaal onderwijs scholen en 25 predicaten voor het voortgezet onderwijs met de onderverdeling havo 4, vwo 3, vmbo 12 en praktijkonderwijs 6.

Hoe zijn alle huidige predicaten verdeeld, dus de scholen met het predicaat 2015-2017 en 2016-2018?

Van de 184 Excellente scholen heeft het primair onderwijs de meeste Excellente scholen, dit zijn er 69 (van de ruim 7000!! Basisscholen in Nederland). Binnen het voortgezet onderwijs is de onderverdeling in afdelingen als volgt: 34 Excellente vmbo-afdelingen, havo 22, vwo 24 en pro 13.  Het speciaal onderwijs heeft 22 predicaten.

Wat betreft collega Excellente basisscholen in de buurt zijn dit nu naast Daltonbasisschool De Borgwal: – Het Mozaïek in Arnhem – Margarethaschool Arnhem

Al met al blijft het dus een zeer exclusief predicaat, iets waar wij als school dan ook nog steeds heel trots op mogen zijn met elkaar!!