Staking 30 en 31 januari 2020


Het hele team van De Borgwal voelt de noodzaak gehoor te geven aan de oproep te gaan staken. Dit betekent dan ook dat De Borgwal, net als de andere Lingescholen, op 30 en 31 januari 2020 gesloten zal zijn.

De kwaliteit van het onderwijs staat al jaren onder druk. Inmiddels kunnen we niet meer garanderen dat er voor iedere klas een leraar staat. Mede door het stijgend lerarentekort neemt het aantal kinderen per klas toe, worden klassen opgedeeld of zelfs naar huis gestuurd. Wij hebben op De Borgwal nog geen klassen naar huis hoeven sturen of op hoeven delen. Dit komt door de grote bereidheid van onze parttime collega’s, die extra dagen komen werken wanneer er zieke collega’s zijn. Deze oplossing is echter niet oneindig.

Het naar huis sturen of opdelen van klassen in de toekomst heeft grote gevolgen voor de kwaliteit van het onderwijs, ook voor uw kind. Het ontwikkelingsniveau van de Nederlandse leerlingen is al jaren aan het dalen, zo blijkt uit internationaal onderzoek. Wanneer wij nu niet doorpakken en structurele investeringen van dit kabinet eisen, zullen de problemen alleen maar groter worden.

Naar aanleiding van eerdere acties is er door dit kabinet een begin gemaakt met extra investeringen. Deze – grotendeels eenmalige – investeringen zijn onvoldoende voor het daadwerkelijk oplossen van de grote problemen in het onderwijs die iedereen raken. Hiervoor zijn forse extra structurele investeringen nodig. Daarom gaan wij staken voor leerlingen, (toekomstige) collega’s en het onderwijs.

Alle kinderen hebben recht op goed onderwijs! Alle leerkrachten hebben recht op werkomstandigheden waarin zij het vak dat ze ooit met heel hun hart kozen, optimaal kunnen uitvoeren: goed onderwijs geven aan de kinderen in hun klas!