Toneelles van juf Rosalie!


Groep 8 is druk bezig geweest met drama. Wat zijn emoties en hoe speel je een emotie? Hoe zet je een stil beeld neer? Je kunt alle leerlingen er van alles over vragen!

Drama les