Zorg en begeleiding


  • Rollen school
  • Passend Wijs met verwijzing achtergrondinfo De Linge

Bij de zorg binnen een school is uiteraard het hele team betrokken. Mensen hebben echter wel verschillende rollen hierin. Wij onderscheiden bij ons op school de volgende personen:

Leerkracht in de groep.
Zij hebben de eerste verantwoordelijkheid voor de kinderen in de groep. Het bieden van zorg gebeurt de hele dag door in hun lesgeven binnen een sterk pedagogisch klimaat. Het initiatief tot zorg ligt bij de groepsleerkracht. De groepsleerkracht wordt begeleid door de intern begeleider (IB’er).

Onderwijsassistent.
Op De Borgwal hebben wij 1 onderwijsassistent vanuit De Linge (Marije Gimbergh). Marije begeleidt de ‘rugzakleerlingen’ (LGF-leerlingen) die bij ons op school zitten. Zij wordt ingezet ten behoeve van deze individuele leerlingen of een groepje leerlingen. De activiteiten die zij uitvoert (zoveel mogelijk binnen de groep) hebben hier direct betrekking op. De onderwijsassistent wordt ondersteund door de intern begeleider. Vanuit de werkdrukgelden hebben wij een onderwijsassistent aangesteld die full time bij ons aanwezig is en hulp biedt in alle groepen. Robin Disco neemt deze taak op zich.

Intern begeleider
Op De Borgwal hebben we één interne begeleider, die de leerlingenzorg organiseert en coördineert. De intern begeleider is aangesteld bij de stichting en is werkzaam op meerdere scholen. Bij ons op school is Lizet Kranen de intern begeleider. U kunt haar bereiken per e-mail l.kranen@delinge.nl of telefonisch op 04814-450184.

Directeur
De directie blijft eindverantwoordelijk voor de school en hiermee ook voor de zorg van de school. Deze opzet van de zorg helpt ons bij onze doelstelling, namelijk om uw kind onderwijs en zorg op maat te bieden. Heeft u behoefte aan meer informatie, neemt u dan gerust contact op met de intern begeleider en/of de directeur van de school.

    No events