Daltonmap


Basisschool De Borgwal is een school die sinds 2006 officieel als Daltonschool gecertificeerd is. Al ver voordat het predicaat is verkregen, werd er vanuit de Daltonprincipes gewerkt. Alle teamleden hebben een Daltoncursus gevolgd en Daltoncertificaat behaald. Van nieuwe teamleden wordt gevraagd zich te laten scholen om zo iedere leerkracht gecertificeerd te hebben om de kwaliteit van het Daltononderwijs te kunnen waarborgen. Ouders kiezen voor onze school vanwege de Daltonwerkwijze, de sfeer, de doelstellingen en de resultaten.

Onze school is lid van de Nederlandse Dalton Vereniging. Deze vereniging waakt over de kwaliteit van het Daltononderwijs. Eens per vijf jaar brengt een visitatiecommissie een bezoek aan elke Daltonschool. Deze commissie bekijkt of de kwaliteit van het onderwijs op een school voldoet aan de eisen die gesteld worden aan Daltononderwijs. Verder bezoekt de Daltoncoördinator en de directie een aantal keer per jaar de regio bijeenkomsten in Deventer.

In de Daltonmap is beschreven welke visie wij als team willen uitdragen en hoe dit bij ons is terug te vinden. Het is een informatiedocument waarin gemaakte afspraken beschreven zijn, bijgesteld, aangescherpt en/of vervangen kunnen worden. Het onderwijs ontwikkelt zich, waardoor je je werkwijze moet aanpassen.

Meer informatie vindt u in ons Daltonhandboek:

Link volgt spoedig.

 

 

    No events