Eerste leerlingenraadsvergadering


Vanmorgen hebben we de eerste leerlingenraadsvergadering gehad. We hebben kennisgemaakt met elkaar en we hebben de notulen van de laatste leerlingenraad van vorig schooljaar doorgenomen. Het ‘vragenmachientje’  hebben we besproken: wanneer neem je een vraag mee naar de leerlingenraad en wanneer kan je een vraag oplossen met je groep? Groep 5 had enkele punten die we besproken hebben.