Excellente school


De Borgwal na ‘Excellente School 2014’, ‘Excellente school 2015-2017’, de verlenging in 2018, nu ook ‘Excellente school 2019-2020-2021!

Wij willen en kunnen er zeker na de feestelijke onthulling niet meer omheen: De Borgwal ook de komende drie jaar Excellente school! Wij zijn bijzonder trots op het feit wij op maandag 21 januari 2019 voor de derde keer het predicaat Excellente School hebben ontvangen! Ruim 7000 basisscholen in Nederland en maar 64 Excellent. Hier zijn wij er één van, een groot compliment dan ook voor de leerlingen, ouders en collega’s van De Borgwal!

Wij willen u de highlights uit het jury rapport niet onthouden:

‘Daltonbasisschool De Borgwal legt het accent op de kernvakken. Daarbij is er op meerdere terreinen sprake van uitdagend onderwijs en activerend leren. Ook op sociaal-emotioneel gebied is er een doordacht aanbod.’

‘Kenmerkend voor het onderscheidend vermogen van basisschool De Borgwal is de werkwijze waarbij kinderen gemotiveerd, in eigen tempo en op hun niveau zelfstandig hun taken verrichten.’

‘Het imago van De Borgwal is zeer positief. De school blijft groeien. Alle voorwaarden voor een voortgaande gunstige schoolontwikkeling zijn aanwezig: de kwaliteit van de schoolleiding, het schoolklimaat en de innovatieve instelling van het team.’

‘De school heeft een aantal sterke punten: 

  • De realisering van daltonpijlers in het algemeen met weektaken op maat en verplichte en vrije opdrachten;
  • Het onderwijs is uitdagend, het aanbod gedifferentieerd, terwijl leerkrachten voor leerlingen de lat hoog leggen;
  • Met de daltonaanpak en het coöperatief leren worden de zelfstandigheid, het leren plannen en leren samenwerken van leerlingen bevorderd;
  • Er is een gedegen aanbod voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen. Veelbelovend is het gebruik van de activerende methode Top Ondernemers;
  • Het sterke leiderschap op deze school inspireert leerkrachten in het continu verbeteren van het onderwijs.’

 ‘Het gedifferentieerd werken is schoolbreed in de groepen 1 t/m 8 waarneembaar voor alle cognitieve kernvakken. Kenmerkend voor het primaire proces zijn de didactische differentiatie met kleine instructiegroepen, op eigen niveau, in eigen tempo werken, geen tijdverlies en de bevordering van zelfstandig werken en leren organiseren van eigen werk.’’

‘Gedeelde verantwoordelijkheid bij iedereen betrokken bij het onderwijs aan de leerlingen van De Borgwal.’

‘Een sterke structuur door de school heen.’

‘De enorme zelfstandigheid waarmee de leerlingen hun taken plannen en daarmee veel verantwoordelijkheid krijgen voor hun eigen leerproces. Een goede werkwijze gezien de uitstekende resultaten.’

‘De verantwoordelijkheid van de leerlingen komt ook tot uitdrukking in hun taakgerichte houding en in de sfeer op school.’

Zowel het juryrapport 2014, 2015-2017 als 2019-2021 zijn terug te vinden op de website van Excellente scholen of door op onderstaande links te klikken:

https://www.excellentescholen.nl/documenten/rapporten/2019/1/21/juryrapport-basisschool-de-borgwal

    No events