Fysiotherapie Fitpunt


Fitpunt

Fysiotherapie Fitpunt

Lisanne van Oppenraaij, kinderfysiotherapeut bij Fysiotherapie Fitpunt is als expertpartner betrokken bij De Borgwal. Vanuit de overtuiging dat een goede motorische ontwikkeling een belangrijke voorwaarde is voor de cognitieve ontwikkeling, is in samenwerking met het docententeam van De Borgwal een doorlopend begeleidingstraject opgezet.

Het traject omvat de volgende onderdelen

Groep 1 en 2: Thema-avond/workshop voor ouders over fijne motoriek

Groep 2: Observatie-tekenles

Groep 3: Schrijfles in kleine groep en inventarisatie gebruik hulpmiddelen

Groep 4: Klassikale schrijfles

Groep 5: Klassikale schrijfles

Groep 1 t/m 8: Expert begeleiding docent

Bij vragen over de motorische ontwikkeling kunnen de docenten het gehele jaar door informatie en advies inwinnen.

Individuele hulpvraag

Naast de bovengenoemde activiteiten op school, zet Lisanne graag haar kennis en begeleiding in ten behoeve van het beoordelen van een individuele hulpvraag. Dit kan gaan over de schrijfvaardigheden maar ook bijvoorbeeld bij moeite met fietsen, evenwicht bewaren, op één been staan, springen, klimmen, klauteren, gooien, vangen of veel vallen.

Bij een individuele hulpvraag zal een behandeling kinderfysiotherapie worden gestart. Dit wordt vergoed vanuit de basiszorg waardoor er geen kosten aan de begeleiding verbonden zijn. Individuele begeleiding wordt op de praktijklocatie van Fysiotherapie Fitpunt aan de Dorpsstraat 41b in Bemmel aangeboden. Voor het starten van een behandeling kinderfysiotherapie is geen verwijzing van de huisarts noodzakelijk. Meer informatie is te vinden op de website: www.fitpunt.nl.

Voor het maken van een afspraak kan het best telefonisch contact worden opgenomen met de praktijk. Van maandag tot en met vrijdag zijn we te bereiken via 0481-454425.

    No events