Groep 8


Groep 8! Schooljaar 2020-2021!

Juf Christine: maandag en woensdag.

Juf Gerda: dinsdag, donderdag en vrijdag.

 

Toetsen:

Spelling en taal: Volgt.

Topo:  Blok B, 25 maart 2021.

Engels: Unit 3 volgt.