Groep 8


Groep 8! Schooljaar 2021-2022!

Juf Christine: maandag en woensdag.

Juf Gerda: dinsdag, donderdag en vrijdag.

Op maandag, dinsdag en woensdag is meester Dean ook in de klas. Meester Dean is onze LIO-staigiar.

Toetsen:

Spelling en taal: N.v.t.

Topo:  N.v.t.

Engels: N.v.t.