Groep 8


Groep 8! Schooljaar 2021-2022!

Juf Christine: maandag en woensdag.

Juf Gerda: dinsdag, donderdag en vrijdag.

Op maandag, dinsdag en woensdag is meester Dean ook in de klas. Meester Dean is onze LIO-staigiar.

Toetsen:

Spelling en taal: Donderdag 24 februari 2022.

Topo:  Topotoets wordt nog gepland.

Engels: Unit 4 wordt nog gepland.

 

 

 

 

 

    No events