Inspectierapport


De inspectie houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs. Dit doen ze door kwaliteitsonderzoeken af te nemen. De bevindingen worden in een inspectierapport genoteerd. Via de website van de Inspectie van het Onderwijs (zoeken op Borgwal) kunt u het inspectierapport lezen van de basisschool.

Klik hieronder voor het laatste inspectierapport (mei 2022):

Kwaliteitsonderzoek_32641059 

Klik hieronder voor eerdere inspectierapporten:

Definitief rapport kwaliteitsonderzoek juni 2018

Definitief rapport kwaliteitsonderzoek september 2016

dansworkshop groep 1 en 2

    No events