Logopedist (Praatjuf)


praatjuf

Logopediepraktijk Praatjuf

Maaike Hendriks is de praktijkhouder van Praatjuf, Praktijken voor logopedie. Samen met een team van logopedisten werkt ze met kinderen en volwassenen die logopedie nodig hebben. Logopedie heeft alles te maken met communicatie, een basisvoorwaarde voor een gelukkig leven.

Een logopedist behandelt en adviseert kinderen met problemen op het gebied van: taal, spraak, eten en drinken, stem, adem en gehoor.

Een logopediste van Praatjuf komt minstens twee maal per schooljaar een aantal dagen op school. Hierbij wordt verschil gemaakt in een uitgebreide screening en een korte screening. Kinderen die dit niet nodig hebben, komen niet in aanmerking voor de uitgebreide screening, maar krijgen wel een korte screening als extra check. Aan de hand van adviezen van de logopediste laat de leerkracht van de groep kinderen in aanmerking komen voor de uitgebreide, dan wel de korte screening. Als er aanleiding toe is, voert de logopediste ook onderzoeken uit bij kinderen van andere leeftijden, op verzoek van ouder(s) en de leerkracht.

Naar aanleiding van het onderzoek of de screening worden sommige kinderen doorverwezen voor logopedie naar een logopedist in de vrije vestiging. Soms hoeft een bepaalde stoornis niet direct behandeld te worden. Dan blijft het kind onder controle en wordt elk schooljaar opnieuw gezien door de schoollogopediste. Alle ouder(s) worden schriftelijk geïnformeerd over het resultaat van de screening, het onderzoek en/of de controle.

Praatjuf hanteert korte lijnen met alle betrokkenen rondom een kind. Om de taal- en spraakontwikkeling van een kind zo goed mogelijk te stimuleren is het belangrijk om met school afspraken te maken en waar mogelijk de inhoud van de behandeling af te stemmen op de leerstof die het kind op school aangeboden krijgt. Als er goed overleg is tussen de instanties, werkt dat ook tot een beter resultaat. Bovendien worden problemen sneller gesignaleerd. Praatjuf werkt daarom ook nauw samen met de leerkrachten en intern begeleider van De Borgwal.

Heeft u vragen of wilt u uw kind aanmelden voor logopedie, dan kunt u contact opnemen via:

info@praatjuf.nl of 0481 – 47 11 12

Meer informatie over logopedie en Praatjuf vindt u op www.praatjuf.nl

    No events