De leerlingenraad


De leerlingenraad is een groep kinderen die mee mogen denken/praten/beslissen en/of ideeën geven over activiteiten en veranderingen die op school plaatsvinden. Vanaf groep 4 mogen er per groep twee leerlingen in een leerlingenraad zitting nemen. In totaal voor De Borgwal dus 10 kinderen. Eén kind uit groep 8 is de voorzitter en het andere kind uit groep 8 is de notulant. Bij de leerlingenraad is altijd de directie (of een teamlid) aanwezig. De leerlingenraad komt 4 à 6 keer per jaar bijeen, dit gebeurt onder schooltijd.

Hoe kom je in de leerlingenraad?

Door middel van een formulier maak je kenbaar dat je jezelf kandidaat stelt voor de leerlingenraad. Vervolgens worden er tijdens de verkiezingen per groep twee leerlingen gekozen.

Hoe komt de leerlingenraad aan zijn vergaderpunten?

Ieder kind die een idee of bespreekpunt heeft mag deze in de brievenbus van de eigen klas stoppen, voorzien van naam. Deze punten worden tijdens een klassenvergadering besproken. Punten die belangrijk zijn, worden vervolgens meegenomen naar de leerlingenraad. De leerlingenraad kan ook een bespreekpunt ingebracht krijgen via één van de leerkrachten, de directie, of de ouderraad.
De besproken punten/ideeën blijven bij de leerlingenraad totdat er een definitieve beslissing is genomen (‘geheimhouding’). De goedgekeurde/uitgewerkte punten zullen ook in de infobrief worden opgenomen.

Waarom een leerlingenraad?

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen een eigen stem hebben binnen De Borgwal, dit om de betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de kinderen bij de school te vergroten. We willen graag weten wat er leeft en speelt onder de kinderen. Door het oprichten van een leerlingenraad kunnen kinderen op een democratische wijze actief participeren en meedenken over schoolse zaken. De kinderen ondervinden wat realistisch en haalbaar is, dit alles om de kwaliteit van De Borgwal te bevorderen.

Leerlingenraad De Borgwal schooljaar 2023-2024:

Groep 4 Dries en Eline
Groep 5 Jinne en Stella
Groep 6 Hugo en Anisa
Groep 7 Olivier en Isabel
Groep 8 Celine en Sophie

 

Notulen leerlingenraad schooljaar 2023-2024:

 

 

    No events