De MR


De medezeggenschapsraad (MR) praat mee, stemt al dan niet in met én adviseert over onderwerpen die met de organisatie van de school te maken hebben (schoolbeleid). U kunt hierbij denken aan de keuze van lesmethodes, beleid tegen pesten, het schoolbudget, lestijden, de organisatie van het overblijven.

Onze MR bestaat uit drie ouders en drie leden van het onderwijskundig personeel. De ouders zijn: Youri Schamp (penningmeester), Sanne van Kempen (voorzitter) en Klaas Jan Schuurs (lid). Karen Hendriks (communicatie, notulen), Thijs Rasing (agenda en notulen) en Anne Willemsen (communicatie, notulen) vertegenwoordigen het personeel. De oudervertegenwoordiging wordt gekozen door de ouders en de personeelsvertegenwoordiging wordt door de medewerkers gekozen. Een zittingsperiode van een MR-lid is drie jaar. Iemand kan maximaal zes jaar zitting hebben in de MR.

Heeft u vragen over het werk van de MR, dan kunt u terecht bij één van de MR-leden of kunt u mailen naar (mrdeborgwal@delinge.nl).

Voor meer informatie over de Wet Medezeggenschap op Scholen klik hier.

Functieprofiel voor leden van de MR

Functieprofiel voor leden van de MR (1)

Vergaderschema MR De Borgwal, schooljaar 2022-2023

Maandag 26 september 2022

Dinsdag 8 november 2022

Agenda MR 2, 8 november 2022

Dinsdag 20 december 2022

Maandag 30 januari 2023

Maandag 3 april 2023

Maandag 5 juni 2023

Maandag 10 juli 2023 (intern)

De vergaderingen starten om 20.00 uur. Eindtijd voor de vergaderingen is 22.00 uur. De vergaderingen vinden plaats op school. Goedgekeurde notulen MR schooljaar 2021-2022

MR documenten

Huishoudelijk reglement MR 2022 nieuwe versie

 

Goedgekeurde notulen MR schooljaar 2022-2023

Notulen MR 2, 8 november 2022

Notulen MR maandag 26 september 2022

Goedgekeurde notulen MR schooljaar 2021-2022

Notulen MR 6, maandag 11 juli 2022

Notulen MR vergadering 5, 16 mei 2022

Notulen MR 4, dinsdag 15 maart 2022

Notulen MR vergadering 3, 17 januari 2022

Extra MR-overleg 28 nov

Notulen MR 2, maandag 22 november 2021

Notulen MR vergadering 1, maandag 27 september 2021

Ingelaste MR vergadering Woensdag 23 juni 2021

Notulen MR vergadering 6 maandag 14 juni 2021

Jaarverslagen eerdere schooljaren

Jaarverslag Medezeggenschapsraad schooljaar 2021-2022

Jaarverslag Medezeggenschapsraad schooljaar 2020-2021 (1)

Jaarverslag Medezeggenschapsraad schooljaar 2019-2020

Jaarverslag Medezeggenschapsraad schooljaar 2018-2019

Jaarverslag Medezeggenschapsraad schooljaar 2017-2018

 

    No events