De MR


De medezeggenschapsraad (MR) praat mee, stemt al dan niet in met én adviseert over onderwerpen die met de organisatie van de school te maken hebben (schoolbeleid). U kunt hierbij denken aan de keuze van lesmethodes, beleid tegen pesten, het schoolbudget, lestijden, de organisatie van het overblijven.

Onze MR bestaat uit drie ouders en drie leden van het onderwijskundig personeel. De ouders zijn: Youri Schamp (penningmeester), Dana Flohr (voorzitter, communicatie) en Klaas Jan Schuurs (lid). Karen Hendriks (communicatie, notulen), Thijs Rasing (agenda en notulen) en Anne Willemsen (notulen) vertegenwoordigen het personeel. De oudervertegenwoordiging wordt gekozen door de ouders en de personeelsvertegenwoordiging wordt door de medewerkers gekozen. Een zittingsperiode van een MR-lid is drie jaar. Iemand kan maximaal zes jaar zitting hebben in de MR.

Heeft u vragen over het werk van de MR, dan kunt u terecht bij één van de MR-leden of kunt u mailen naar (mrdeborgwal@delinge.nl).

Voor meer informatie over de Wet Medezeggenschap op Scholen klik hier.

Vergaderschema MR De Borgwal, schooljaar 2021-2022

maandag 27 september 2021
maandag 22 november 2021
maandag 17 januari 2022
dinsdag 15 maart 2022
maandag 16 mei 2022
maandag 11 juli 2022
De vergaderingen starten om 20.00 uur. Eindtijd voor de vergaderingen is 22.00 uur. De vergaderingen vinden plaats op school.Goedgekeurde notulen MR schooljaar 2021-2022

Goedgekeurde notulen MR schooljaar 2021-2022

Ingelaste MR vergadering Woensdag 23 juni 2021

Notulen MR vergadering 6 maandag 14 juni 2021

Goedgekeurde notulen MR schooljaar 2020-2021

MR Notulen 5 maandag 17 mei 2021

Notulen MR vergadering 4 maandag 15 maart 2021 (1)

Notulen MR vergadering maandag 11 januari 2020

MR vergadering notulen maandag 23 november 2020

Notulen MR vergadering maandag 28 september

Notulen MR vergadering 5 maandag 18 mei

Jaarverslagen eerdere schooljaren

Jaarverslag Medezeggenschapsraad schooljaar 2020-2021 (1)

Jaarverslag Medezeggenschapsraad schooljaar 2019-2020

Jaarverslag Medezeggenschapsraad schooljaar 2018-2019

Jaarverslag Medezeggenschapsraad schooljaar 2017-2018

Jaarverslag Medezeggenschapsraad schooljaar 2016-2017 november 2017

Jaarverslag Medezeggenschapsraad schooljaar 2015-2016. november 2016

Jaarverslag Medezeggenschapsraad schooljaar 2014-2015. maart 2016