De MR


De medezeggenschapsraad (MR) praat mee, stemt al dan niet in met én adviseert over onderwerpen die met de organisatie van de school te maken hebben (schoolbeleid). U kunt hierbij denken aan de keuze van lesmethodes, beleid tegen pesten, het schoolbudget, lestijden, de organisatie van het overblijven.

Onze MR bestaat uit drie ouders en drie leden van het onderwijskundig personeel. De ouders zijn: Youri Schamp (penningmeester), Mark Berdsen (voorzitter) en Dana Flohr (communicatie). Karen Hendriks (communicatie), Thijs Rasing (agenda en notulen) en Anne Willemsen (notulen) vertegenwoordigen het personeel. De oudervertegenwoordiging wordt gekozen door de ouders en de personeelsvertegenwoordiging wordt door de medewerkers gekozen. Een zittingsperiode van een MR-lid is drie jaar. Iemand kan maximaal zes jaar zitting hebben in de MR.

Heeft u vragen over het werk van de MR, dan kunt u terecht bij één van de MR-leden of kunt u mailen naar (mrdeborgwal@delinge.nl).

 

Voor meer informatie over de Wet Medezeggenschap op Scholen klik hier.

Goedgekeurde notulen MR schooljaar 2020-2021

Mr vergadering 17 mei 2021

Notulen MR vergadering 4 maandag 15 maart 2021 (1)

Notulen MR vergadering maandag 11 januari 2020

MR vergadering notulen maandag 23 november 2020

Notulen MR vergadering maandag 28 september

Notulen MR vergadering 5 maandag 18 mei

Jaarverslagen eerdere schooljaren

Jaarverslag Medezeggenschapsraad schooljaar 2018-2019

Jaarverslag Medezeggenschapsraad schooljaar 2017-2018

Jaarverslag Medezeggenschapsraad schooljaar 2016-2017 november 2017

Jaarverslag Medezeggenschapsraad schooljaar 2015-2016. november 2016