Onderzoeksdag!


Vandaag hebben de leerlingen uit groep 6, 7 en 8 meegedaan met ‘Alle scholen verzamelen’. Zij hebben meegeholpen aan “echt onderzoek” door samen met kinderen uit heel Nederland onder begeleiding van echte wetenschappers op zoek te gaan naar antwoorden. Zo hebben zij meer inzicht gekregen in hun sociale omgeving en wat zij nodig hebben om zich goed te voelen. Onderzoekend leren dus, onderdeel van ‘Wetenschap & techniek’ in het basisonderwijs.
De onderzoeksdag bestond uit dataverzameling aan de hand van de klassenlijst die zij vanmorgen hebben gemaakt. Er waren 7 sleutelfiguren op school die zij hebben geïnterviewd. De leerlingen hebben Nick en Okke uit de politiek, Hans van het wijkplatform, Marielle en Stef van de TSO, Vincent van De Borgwal en Betsie als vrijwilliger in de gemeente Lingewaard allerlei vragen gesteld en de antwoorden hierop vergeleken met de eigen klassenlijst. Tijdens de dataverwerking zijn zij de gegevens gaan vergelijken en hebben zij bedacht wat de verschillen zouden kunnen betekenen. Uiteindelijk hebben de leerlingen een presentatie gemaakt (datavisualisatie) van hun mini-onderzoek en deze aan elkaar gepresenteerd.