Visie


Ons visieverhaal, het verhaal achter de overtuiging:

Verwacht meer van ons

Elke school doet het anders. De ene legt het accent op kennis, de ander op onderzoek. Maar op De Borgwal zijn we duidelijk: alles mag van een onsje meer zijn! Verwachting +1 noemen we dat. We zijn al jaren een excellente school. Daar zijn we trots op, maar het allerbelangrijkste is natuurlijk wat dit onze leerlingen oplevert. In ieder geval een gaspedaal dat ze zelf mogen intrappen.

Veilig uit de ban springen

Op De Borgwal is iedereen anders. Dat is natuurlijk overal zo. Maar hier op school mag je ook écht jezelf zijn. We halen de sterke punten in elkaar naar boven. Doordat ieder uniek kind zich gewaardeerd voelt, ontstaat veiligheid. En dat is de basis. Kinderen die zich comfortabel voelen, durven zich te uiten, nieuwe dingen te ontdekken en uit de comfortzone te gaan. Zij zijn dan gemotiveerd om doelen na te jagen.

Messcherp

Wij slijpen de raderen en de kinderen geven gas. Wij doen er alles aan om elke dag scherper te zijn. Waar liggen kansen? Wat is nieuw? Waar spelen we op in? Onze leerkrachten staan altijd aan! We kijken continu naar de toekomst van morgen. Wat moeten onze kinderen kunnen? Dat verandert telkens en daar gaan we in mee. Dat houdt ons jong!

Nieuwste van het nieuwste

Kinderen van nu kunnen overal informatie vinden. Wij willen ieder kind zelf laten nadenken over de invalshoeken van thema’s. Niet voorkauwen, maar zelf aanvliegen. Onderzoekend leren heet dat. Afgelopen jaren zijn wij hierin ondersteund door het Wetenschapsknooppunt van de Radboud Universiteit. Leerkrachten hebben geleerd hoe ze onderzoekend leren vorm kunnen geven. Inmiddels zijn de leerkrachten in staat om dit zelfstandig te doen. Bij eventuele vragen kunnen wij altijd nog terecht bij het Wetenschapsknooppunt.

 

Basisvaardigheden voor het leven

Sociale vaardigheden kun je niet vroeg genoeg leren. Op De Borgwal bespreken en oefenen we ze vanaf dag één. Als leerlingen van ons wat extra’s mogen verwachten, dan doen wij dat ook van hen. We streven naar leerlingen die zelfstandig kunnen leren, maar ook samen met medeleerlingen tot leren komen. Wij leren de leerlingen verantwoordelijkheid te dragen voor eigen handelen. Wij leren de kinderen doelgericht te werken, zodat ze weten wat ze leren en waarom ze dat leren. Dit vergroot de drive en discipline om doelen te behalen. Deze houding past binnen het Daltononderwijs en ondersteunen wij op alle mogelijke manieren.

    No events