Partners


De Borgwal werkt samen onder meer samen met jeugdgezondheidszorg, logopedist en vertrouwenspersoon en – inspecteur. Hieronder leest u meer over wat zij doen.

Jeugdgezondheidszorg

De doktersassistente onderzoekt in het kalenderjaar dat kinderen zes jaar worden gehoor, gezichtsvermogen en motoriek. De doktersassistente onderzoekt in het kalenderjaar dat kinderen elf jaar worden de groei. Mocht daar aanleiding toe zijn, dan worden zij voor een gesprek uitgenodigd bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. De volgende personen vertegenwoordigen de jeugdgezondheidzorg op onze school: Toos Olthof (doktersassistente), Bianca Peelen (jeugdverpleegkundige), Sandra Hamming (jeugdarts). Lees hier verder voor meer informatie over jeugdgezondheidszorg.

Logopedist

De logopediste komt minstens twee maal per schooljaar een aantal dagen op school. De logopedie heeft een preventief karakter. De taak van de logopedist is het diagnosticeren van taal- spraak- en/of stemstoornissen en afwijkende mondgewoonten. Onze logopediste is: Maaike Derksen. Lees hier meer informatie.

Vertrouwenspersoon en -inspecteur

De school kent een externe vertrouwenspersoon. U kunt de externe vertrouwenspersoon zien als een objectieve deskundige buiten de school. De externe vertrouwenspersoon geeft informatie en advies en begeleidt ouders in het klachttraject wanneer zij een formele klacht indienen. Voor De Linge is mevrouw Eveline Knibbeler de vertrouwenspersoon. Zij is bereikbaar via e.knibbeler@kb-consult.nl.
Lees hier verder voor meer informatie.