Wisselklas


Wanneer naar de wisselklas?

Alle kinderen maken een dagdeel per week gebruik van onze zogenoemde wisselklas. Wij maken binnen het team onderscheid in de wisselklas basis, verrijkt en intensief. Naar de kinderen gebruiken wij alleen de term wisselklas. Binnen de wisselklas krijgen de kinderen leerdoelen, instructies, lesmaterialen, enzovoort die op dat moment passend zijn voor de leerlingen.

In de wisselklas basis wordt met name aandacht besteed aan leerdoelen rekenen en begrijpend lezen. In een kleinere groep krijgen de leerlingen instructie voor deze twee vakken. Er is ruimte om samen lesstof in te oefenen.

In de wisselklas intensief wordt met name aandacht besteed aan cruciale leerdoelen die al wel aan bod zijn gekomen, maar die nog niet worden beheerst. De leerlingen hebben extra tijd en andere instructies en leermiddelen nodig om zich deze leerdoelen eigen te maken. Deze ruimte is er binnen de wisselklas intensief.

In de wisselklas verrijkt krijgen de kinderen begeleiding bij het werken met uitdagende leerdoelen en extra uitdagend lesmateriaal. Er is aandacht voor het leren leren. Het aanbod is bedoeld om kinderen ervaringen op te laten doen met een leerproces. Dit wil zeggen dat een kind het antwoord niet direct weet en dat het kind zich moet inspannen om een uiteindelijk antwoord te kunnen geven. Dit proces gaat gepaard met frustratie, fouten maken en falen. In de wisselklas worden de kinderen individueel begeleid in het aangaan van dit leerproces.

De selectie van wisselklassen gebeurt veelal door leerkrachten en de intern begeleider.

 

 

    No events