Praatjuf


praatjuf

Logopediepraktijk Praatjuf

Maaike Hendriks is de praktijkhouder van Praatjuf, Praktijken voor logopedie. Samen met een team van logopedisten werkt ze met kinderen en volwassenen die logopedie nodig hebben. Logopedie heeft alles te maken met communicatie, een basisvoorwaarde voor een gelukkig leven.

Een logopedist behandelt en adviseert kinderen met problemen op het gebied van: taal, spraak, eten en drinken, stem, adem en gehoor.

Praatjuf hanteert korte lijnen met alle betrokkenen rondom een kind. Om de taal- en spraakontwikkeling van een kind zo goed mogelijk te stimuleren is het belangrijk om met school afspraken te maken en waar mogelijk de inhoud van de behandeling af te stemmen op de leerstof die het kind op school aangeboden krijgt. Als er goed overleg is tussen de instanties, werkt dat ook tot een beter resultaat. Bovendien worden problemen sneller gesignaleerd. Wij werken daarom ook nauw samen met de leerkrachten en intern begeleider van de Borgwal.

Heeft u vragen of wilt u uw kind aanmelden voor logopedie, dan kunt u contact opnemen via:

info@praatjuf.nl of 0481 – 47 11 12

Meer informatie over logopedie en Praatjuf vindt u op www.praatjuf.nl