Schoolplan


Iedere basisschool in Nederland heeft een schoolplan. Dit is een beleidsdocument dat betrekking heeft op een periode van vier jaar. Ons huidige schoolplan beslaat de periode 2020-2024.
Dit schoolplan beschrijft de centrale opdracht, de visie en het beleid van Daltonbasisschool De Borgwal, met als doel samen koersen op passend onderwijs waaraan we de komende jaren vorm geven en hoe we dat in de dagelijkse praktijk ontwikkelen. In het schoolplan is aangegeven wat onze ambities en doelen zijn op alle terreinen: onderwijs, personeel, huisvesting en financiën. Klik op onderstaand Schoolplan om te lezen over onze onderwijsinhoudelijke plannen – en hoe deze zich verhouden tot de andere gebieden.

Schoolplan 2020-2024

    No events