SpeakApp-kids!


Op De Borgwal besteden wij in alle groepen aandacht aan presenteren en spreken voor een groep. Dit zijn immers vaardigheden die je gedurende je hele leven kan gebruiken en nodig hebt. Doordat wij hier op De Borgwal al vanaf groep 1 aandacht aan besteden, merken wij dat het voor onze leerlingen steeds minder spannend wordt. Echter, bij veel basisschoolleerlingen roept voor de groep staan veel angst op.

Om hier op een realistische manier mee te oefenen, ontwikkelden onderzoekers (Wolf-Gero Lange) van Radboud University een app, waarmee leerlingen middels beelden van een echt klaslokaal, met echte kinderen en een echte leerkracht, net kunnen doen alsof zij voor de groep staan. De beelden van klaslokalen die in de app te zien zijn, zijn onder andere opgenomen bij ons op De Borgwal! Wat een waardevolle bijdrage hebben we hiermee mogen leveren aan een effectieve app die spreekangst bij kinderen zowel kan voorkomen als terugbrengen.

Op de volgende pagina is nog meer informatie over de app en de onderzochte werking ervan te lezen: https://lnkd.in/ew-ek9NS en via deze link kun je vanaf 34.50 minuten meer horen over de app: https://lnkd.in/ev-3-tNa