Toetsen


Op De Borgwal werken wij met methodegebonden toetsen en met methode onafhankelijke toetsen van Cito.

Wij willen doelgericht werken (vergroten motivatie en betrokkenheid van leerlingen) en daarom nemen wij voorafgaand aan het blok de zogenaamde schaduwtoetsen/voortoetsen bij leerlingen af. Op deze manier zien de leerlingen en leerkrachten wat de kinderen reeds beheersen en welke leerdoelen eventueel nog geoefend moeten worden. Een aantal kinderen beheerst al bij aanvang van een blok alle doelen. Er is dan ruimte voor het werken aan andere leerdoelen, bijvoorbeeld de doelen van de verrijkingskalender. Er zijn ook kinderen die de doelen nog niet beheersen en die instructie en inoefentijd nodig hebben. Zij krijgen deze instructies en inoefentijd. Dit plannen zij in op hun weektaak. Op deze manier proberen wij ons aanbod af te stemmen op alle leerlingen.

De toetsen van Cito nemen wij twee keer per jaar af. Voor ons is dit een manier om ons onderwijs te analyseren. Welke vakken lopen goed? Waar liggen aandachtspunten? Hierbij kijken wij naar de zeven X L; Leerling, Leerkracht, Lesmateriaal, Lesaanpak, Leertijd, Leeromgeving en Leefomgeving en proberen verklaringen te vinden voor de resultaten die behaald zijn. Genoemde items zijn grotendeels terug te vinden in onze zogenaamde onderwijsplannen. In deze plannen beschrijven wij leerkrachthandelen, lesaanpak, leertijd, enzovoort. Wij doen dit middels onderwijsplannen, omdat er dan sprake is van een rode lijn binnen de school. Het onderwijsplan is een mooi middel om met het team in gesprek te gaan over het onderwijs. Wat loopt goed, wat verdient aandacht, waar liggen speerpunten, etcetera. Op deze manier zijn wij constant met het versterken van ons onderwijs bezig.

 

    No events