Tussenschoolse Opvang


De kerntaak van iedere school is zorg te dragen voor goed onderwijs. Daarvoor is een prettig leef- en werkklimaat noodzakelijk waarin alle betrokkenen, leerlingen, personeel en ouders zich thuis en veilig voelen. Op de meeste schooldagen is er een ochtend- en middagprogramma. In de pauze daartussen kunnen de leerlingen en leerkrachten bijkomen van het ochtendprogramma en zich opladen voor het middagprogramma. De Wet op het Primair Onderwijs voorziet in de mogelijkheid dat leerlingen in deze (middag)pauze op school en onder toezicht kunnen overblijven. Dat betekent dat deze overblijfleerlingen op onze school de gelegenheid krijgen om te lunchen en ‘bij te tanken’ (door ontspanning en inspanning) onder veilige omstandigheden en in een geborgen sfeer. Het is van het grootste belang te realiseren dat deze tussenschoolse opvang deel uitmaakt van de schooldag en dat alle partijen erbij gebaat zijn dat het overblijfsysteem goed functioneert. Om dit te realiseren is dit overblijfprotocol uitgewerkt voor basisschool De Borgwal. Het protocol wordt gecomplementeerd met duidelijke regels voor alle betrokken partijen (leerlingen, schoolteam, overblijfkrachten, overblijfteamleider en ouders), opdat alle betrokkenen weten wat ze van elkaar kunnen en mogen verwachten.

Klik hier voor het Protocol TSO De Borgwal, SJ 2022-2023

Contactgegevens TSO school

E-mail TSO De Borgwal: tsoborgwal@delinge.nl
TSO Coördinator op onze school is mevrouw Mariëlle Arends.

Op dit e-mailadres kunt u tot 24 uur van te voren uw bericht achterlaten. Indien u binnen 24 uur informatie wilt doorgeven m.b.t. ziekte/aan-afwezigheid van uw kind, of andere bijzonderheden, kunt u bellen met het nummer van de school 0481-450184.

Contactgegevens centraleadministratie De Linge:
Voor zakelijke vragen over kosten, factuur, wijziging in het contract etc. kunt u contact opnemen met de centrale administratie in Huissen, dit via kinderopvang@delinge.nl, of via telefoon:026-3179930.

TSO: vast of flexibel

Wij hebben voor de TSO de mogelijkheid een vast en flexibel contract af te sluiten. Kosten: € 3,09 per keer voor TSO vast en € 3,79 voor TSO flexibel. Beide producten zijn persoonsgebonden en gedurende de openstelling van de school (40 weken per jaar) afneembaar.

Het product TSO flexibel wordt in de vorm van een strippenkaart van 10 of 25 keer aangeboden. Voor ouders die hebben aangegeven TSO flexibel te willen afnemen is de strippenkaart van 10 stuks ingevoerd. Als uw kind meer dan 10 keer flexibele opvang afneemt, wordt automatisch een volgende strippenkaart geactiveerd en op de volgende factuur in rekening gebracht. Het is dus niet zo dat een kind niet meer kan komen als de strippenkaart vol is of dat u eerst een nieuwe kaart moet kopen. De strippenkaart blijft geldig gedurende de periode dat u flexibele opvang afneemt. Op het moment dat u stopt met afname, volgt een definitieve verrekening van het aantal strippen. De strippenkaart voor 10 keer kost € 37,90, de strippenkaart voor 25 keer kost € 94,75.

Facturering

De kosten voor TSO worden per kwartaal automatisch geïncasseerd en/of gefactureerd. Aan ouders die geen gebruik maken van automatische incasso wordt€ 2,50 administratiekosten in rekening gebracht.

Klik hier voor een Overeenkomst TSO versie 2023 (dit voor het aanmelden van uw kind(eren).

Klik hier voor een invulbare overeenkomst TSOOvereenkomst TSO versie 2023 invulbaar voorbeeld

    No events