Onderwijs en begeleiding


Als school willen wij passend onderwijs voor alle leerlingen realiseren. Dit betekent dat wij ons aanbod en de begeleiding af willen stemmen op de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van ieder kind. Wij zijn echter geen school voor gepersonaliseerd leren. Wij werken met jaargroepen en zien dat een jaargroep veelal drie niveaus kent, namelijk basis, intensief en verrijkt. Ons onderwijs en de begeleiding stemmen wij daarop af. In een enkel geval, blijkt dit niet voldoende en dan is er meer nodig. Vanuit het team van De Borgwal zijn dan de volgende mensen betrokken;

Leerkracht in de groep
Zij hebben de eerste verantwoordelijkheid voor de kinderen in de groep. Het bieden van onderwijs en begeleiding gebeurt de hele dag door in hun lesgeven binnen een sterk pedagogisch klimaat. Bij vragen over specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften, kan de leerkracht beroep doen op de intern begeleider. Dit gebeurt natuurlijk in overleg met de ouders.

Intern begeleider en kwaliteitsmedewerker onderwijs
Op De Borgwal hebben we één intern begeleider, namelijk Annemieke Keersmaekers en één kwaliteitsmedewerker onderwijs, namelijk Lizet Kranen.

Wat houden deze functies eigenlijk precies in?
Lizet is als kwaliteitsmedewerker vooral beleidsmatig met onderwijs bezig. Met een helicopterview kijkt zij naar de hele school en denkt mee over mogelijke verbeterpunten. Zij schrijft daar vervolgens plannen voor en helpt het team bij de implementatie, evaluatie en borging. Daarnaast ondersteunt Lizet, daar waar nodig, Annemieke bij haar werkzaamheden op De Borgwal. Annemieke heeft als intern begeleider vooral coördinerende en begeleidende taken op onze school, die met name gericht zijn op de juiste zorg en ondersteuning voor de leerlingen. Zij helpt leerkrachten en ouders bij eventuele vragen over kinderen. Zij voert ook gesprekken met leerlingen, leerkrachten en ouders om samen toe te werken naar passend onderwijs voor ieder kind. De leerkracht is voor leerlingen en ouders altijd het eerste aanspreekpunt. Mocht dit niet voldoende blijken, dan kan de leerkracht of een ouder Annemieke benaderen voor ondersteuning.

U kunt Annemieke bereiken per e-mail a.keersmaekers@delinge.nl of telefonisch op 0481-450184 en Lizet is bereikbaar per e-mail kmo.borgwal@delinge.nl.

Directeur
De directie blijft eindverantwoordelijk voor de school en hiermee ook voor de extra ondersteuning die, indien nodig, wordt geboden. Heeft u behoefte aan meer informatie over dit onderwerp, neem dan gerust contact op met de intern begeleider, de kwaliteitsmedewerker onderwijs en/of de directeur van onze school.

    No events