Zorg en begeleiding


  • Rollen school
  • Passend Wijs met verwijzing achtergrondinfo De Linge

Bij de zorg binnen een school is uiteraard het hele team betrokken. Mensen hebben echter wel verschillende rollen hierin. Wij onderscheiden bij ons op school de volgende personen:

Leerkracht in de groep
Zij hebben de eerste verantwoordelijkheid voor de kinderen in de groep. Het bieden van zorg gebeurt de hele dag door in hun lesgeven binnen een sterk pedagogisch klimaat. Het initiatief tot zorg ligt bij de groepsleerkracht. De groepsleerkracht wordt begeleid door de intern begeleider (IB’er).

Onderwijsassistenten
Op De Borgwal hebben wij 2 onderwijsassistenten: Daniëlle Neijenhuis en Stijn Maresch. Zij worden ingezet ten behoeve van deze individuele leerlingen of een groepje leerlingen. De activiteiten die zij uitvoeren hebben hier direct betrekking op. De onderwijsassistenten wordt ondersteund door de intern begeleider en de kwaliteitsmedewerker onderwijs.

Intern begeleider
Op De Borgwal hebben we één interne begeleider, die de leerlingenzorg organiseert en coördineert. De intern begeleider is aangesteld bij de stichting. Bij ons op school is Daniëlle Neijenhuis de intern begeleider, zij is hiervoor in opleiding. U kunt haar bereiken per e-mail d.nijenhuis@delinge.nl of telefonisch op 0481-450184.

Op De Borgwal hebben we één kwaliteitsmedewerker onderwijs, die de groepsbezoeken en het coachende stuk organiseert en coördineert. De kwaliteitsmedewerker onderwijs komt voort vanuit onze samenwerking met Praatjuf. Bij ons op school is Lizet Kranen de kwaliteitsmedewerker onderwijs. U kunt haar bereiken per e-mail kwaliteitsmedewerkeronderwijs@delinge.nl of telefonisch op 0481-450184.

Directeur
De directie blijft eindverantwoordelijk voor de school en hiermee ook voor de zorg van de school. Deze opzet van de zorg helpt ons bij onze doelstelling, namelijk om uw kind onderwijs en zorg op maat te bieden. Heeft u behoefte aan meer informatie, neemt u dan gerust contact op met de intern begeleider, de kwaliteitsmedewerker onderwijs en/of de directeur van de school.