Slide background

Daltonbasisschool De Borgwal

Excellente school ExcellenteSchool 2014

Bij daltonbasisschool De Borgwal stemmen wij het leren af op de behoeftes en kwaliteiten van ieder kind. Hierbij werken we vanuit de daltonkernwaarden zelfstandigheid, samenwerken, verantwoordelijkheid, reflectie, effectiviteit & doelmatigheid en borging. We hebben vertrouwen in ieder kind en willen dit door onze aanpak ook uitstralen.

Motto van De Borgwal: Leef met je eigen talent, want iedereen is mooi als je bent wie je bent!

Wij leren kinderen hoe ze zelfstandig kunnen leren. In elke klas neemt het planbord of de op maat gemaakte dag-/weektaak een centrale plaats in. Wij willen kinderen laten leren door ze o.a. te laten samenwerken. Door de diverse vormen van samenwerken bewust in te voeren, maken we de effectieve leertijd van ieder kind veel groter en leren kinderen elkaar steeds beter kennen. De kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor het leerproces en het leerproduct en leggen verantwoording af aan zichzelf, de klasgenoten en aan de leerkracht (vrijheid in gebondenheid). In de vele gesprekken die we met onze kinderen voeren leren we ze te reflecteren. Er worden vragen gesteld die betrekking hebben op eerdere processen. We proberen het kind hierin inzicht te geven, zodat het de volgende keer gebruik kan maken van deze ervaringen.

Door op bovenstaande manier te werken, creëren we een veilige, leerzame en uitdagende leef- en leeromgeving voor kinderen, waarbij we uitgaan van ieders eigen mogelijkheden.

Excellente school

Wij zijn bijzonder trots op het feit wij voor de tweede keer het predicaat Excellente School hebben ontvangen. Ruim 7000 basisscholen in Nederland en maar 44 Excellent. Hier zijn wij er één van, een groot compliment dan ook voor de leerlingen, ouders en collega’s van De Borgwal!

‘Het imago van De Borgwal is zeer positief. De school blijft groeien. Alle voorwaarden voor een voortgaande gunstige schoolontwikkeling zijn aanwezig: de kwaliteit van de schoolleiding, het schoolklimaat en de innovatieve instelling van het team.’

Aanmelden

Nieuws

Infobrief De Borgwal nummer 4

Infobrief De Borgwal nummer 4

Infobrief 4 Ouderbijdrage brief 2016-2017
Lees verder

GROEP 3/4/5 MET AUTO’S NAAR GYM, GEEN GYM VOOR GROEP 6/7/8

Gezien de weersomstandigheden gaat de gymles van groep 6/7/8 vandaag NIET door! Het is niet verantwoord om met dit weer te fietsen. De groepen 3/4/5...
Lees verder

De 'Sparen voor je school' actie van Jumbo is afgelopen. Tot en met 25 oktober kunnen de punten nog worden ingevoerd. Mocht u nog punten hebben,...
Lees verder
Meer galerijen
De Borgwal op Facebook

Zoeken

Quotes

  • Pak je kansen, neem je verantwoordelijkheid, leer op de manier die bij je past, maak gebruik van elkaars sterke kanten en doe dit altijd met respect voor elkaar!