Overgang PO-VO

In groep 8 krijgen alle leerlingen een advies voor het voortgezet onderwijs. Ons doel is om iedere leerling het best passende advies te geven. Dit advies wordt bepaald op basis van inzet, werkhouding en motivatie, en de resultaten (met name begrijpend lezen en rekenen, en in wat mindere mate spelling en technisch lezen) op methodegebonden en niet-methodegebonden toetsen. 

Op De Borgwal vinden wij het belangrijk dat onze leerlingen voldoende tijd en ruimte krijgen om zich te kunnen ontwikkelen en te laten zien wat ze kunnen. Daarnaast willen wij ouders en leerlingen ook tijdig een indicatie geven van een (voorlopig) advies, zodat er voldoende tijd is om te oriënteren op het voortgezet onderwijs. Onze procedure omtrent het adviseren ziet er als volgt uit:

Bezoekadres

Het Hoog 20
6681 DE
Bemmel

Postadres

Postbus 39
6680 AA
Bemmel

Contact

[email protected]
T 0481-450184