Wisselklas en extra ondersteuning

Om onze leerlingen te kunnen voorzien van een passend aanbod, werken wij met zogeheten wisselklassen. De naam 'wissel'klassen is gekozen omdat wij erin geloven dat iedere leerling iedere dag een nieuwe kans krijgt om te leren. De samenstelling van de wisselklassen kan dus wisselen. Wij evalueren regelmatig met de groepsleerkrachten, de wisselklas-leerkracht en de IB'er of de leerlingen in de wisselklas nog op hun plek zijn of dat er wellicht andere leerlingen zijn die baat hebben bij deelname aan een van de wisselklassen. Deze wisselklassen lichten wij hieronder toe.

Daarnaast kunt u lezen over onze begeleiding op het gebied van technisch lezen en spelling. 

Wisselklas intensief

Leerlingen die voor rekenen of lezen wat extra ondersteuning nodig hebben, en voor wie de verlengde instructies in de klas onvoldoende blijken, kunnen deelnemen aan de wisselklas intensief. In kleine groepjes krijgen deze leerlingen van de wisselklas-leerkracht verschillende vormen van extra ondersteuning aangeboden: pre-teaching (de stof wordt van tevoren samen doorgenomen), herhaling van (verlengde) instructie, extra tijd voor het automatiseren of het (spelenderwijs) oefenen met eerdere doelen die nog verstevigd moeten worden.

Wij leggen de leerlingen uit dat het leren net zo werkt als het metselen van een muurtje. Als we merken dat de onderste steentjes in het muurtje nog niet stevig genoeg zijn gemetseld, besteden we extra tijd en aandacht aan het verstevigen van deze basis. Dit maakt het leren inzichtelijk voor de leerlingen.

Wisselklas verrijkt

In alle groepen bieden wij werk op niveau aan. Voor leerlingen die de stof al beheersen, zorgen we voor complexer en uitdagender werk. Soms is dit nog niet voldoende om leerlingen ook daadwerkelijk aan het leren te krijgen. Juist de leerlingen die vaak met gemak door de stof heen gaan, worden niet geconfronteerd met 'leerpijn': hoe leer je nou eigenlijk? En hoe zet je door als het even lastig is? In de wisselklas verrijkt komen deze leerlingen samen met andere gelijkgestemden. Ze werken aan opdrachten die creatieve, hogere orde-denkvaardigheden vragen en bespreken ook zaken als: waar liep je tegenaan deze week? Hoe zou je dat een volgende keer anders aan kunnen pakken? De wisselklas-leerkracht ondersteunt de leerlingen hierbij. 

Begeleiding technisch lezen en spellen

Voor leerlingen met (mogelijke) technisch leesproblemen en/of moeite met spelling, biedt onze onderwijsassistent i.o. hen een aantal keer per week extra begeleiding aan buiten de klas. Hiermee voldoen wij aan de richtlijnen vanuit Dyslexie Centraal om de leerlingen die dat nodig hebben, minstens 60 minuten per week op ondersteuningsniveau 3 te begeleiden. De onderwijsassistent i.o. houdt nauw contact met de groepsleerkrachten over de ontwikkeling van de leerlingen en over de inhoud van de begeleiding, zodat dit in goede afstemming is met de stof die in de klas wordt aangeboden.

Mochten er vermoedens zijn van dyslexie, dan kunnen wij bij een van de zorginstellingen waar wij mee samenwerken, een onderzoek aanvragen. Als er vervolgens dyslexie wordt vastgesteld, zal de leerling, naast de ondersteuning van onze onderwijsassistent, ook behandeling kunnen krijgen vanuit de zorginstelling. 

Bezoekadres

Het Hoog 20
6681 DE
Bemmel

Postadres

Postbus 39
6680 AA
Bemmel

Contact

[email protected]
T 0481-450184