Ouderbijdrage

Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig is en dat de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is bedoeld voor activiteiten buiten de lesactiviteiten om.

Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 18,00. Daarvan bekostigen we de volgende zaken:

Overige kosten: De schoolreis voor groep 1 t/m 8 en het schoolkamp voor groep 8 worden apart in rekening gebracht. Mocht dit, om welke reden dan ook, problemen geven, dan zullen we samen voor een oplossing zorgen. Leerlingen worden bij ons op De Borgwal nooit uitgesloten van activiteiten.

Bezoekadres

Het Hoog 20
6681 DE
Bemmel

Postadres

Postbus 39
6680 AA
Bemmel

Contact

[email protected]
T 0481-450184