Opvang

Tussenschoolse opvang, kinderopvang, voor- en naschoolse opvang

Tussenschoolse opvang
De kerntaak van iedere school is zorg te dragen voor goed onderwijs. Daarvoor is een prettig leef- en werkklimaat noodzakelijk waarin alle betrokkenen, leerlingen, personeel en ouders zich thuis en veilig voelen. Op de meeste schooldagen is er een ochtend- en middagprogramma. In de pauze daartussen kunnen de leerlingen en leerkrachten bijkomen van het ochtendprogramma en zich opladen voor het middagprogramma. De Wet op het Primair Onderwijs voorziet in de mogelijkheid dat leerlingen in deze (middag)pauze op school en onder toezicht kunnen overblijven. Dat betekent dat deze overblijfleerlingen op onze school de gelegenheid krijgen om te lunchen en ‘bij te tanken’ (door ontspanning en inspanning) onder veilige omstandigheden en in een geborgen sfeer. Het is van het grootste belang te realiseren dat deze tussenschoolse opvang deel uitmaakt van de schooldag en dat alle partijen erbij gebaat zijn dat het overblijfsysteem goed functioneert. Om dit te realiseren is dit overblijfprotocol uitgewerkt voor basisschool De Borgwal. Het protocol wordt gecomplementeerd met duidelijke afspraken voor alle betrokken partijen (leerlingen, schoolteam, overblijfkrachten, overblijfteamleider en ouders), opdat alle betrokkenen weten wat ze van elkaar kunnen en mogen verwachten. Het protocol kunt u vinden bij de documenten en rapporten.

TSO: vast of flexibel
Wij hebben voor de TSO de mogelijkheid een vast en flexibel contract af te sluiten. Kosten: € 3,09 per keer voor TSO vast en € 3,79 voor TSO flexibel. Beide producten zijn persoonsgebonden en gedurende de openstelling van de school (40 weken per jaar) afneembaar.

Het product TSO flexibel wordt in de vorm van een strippenkaart van 10 of 25 keer aangeboden. Voor ouders die hebben aangegeven TSO flexibel te willen afnemen is de strippenkaart van 10 stuks ingevoerd. Als uw kind meer dan 10 keer flexibele opvang afneemt, wordt automatisch een volgende strippenkaart geactiveerd en op de volgende factuur in rekening gebracht. Het is dus niet zo dat een kind niet meer kan komen als de strippenkaart vol is of dat u eerst een nieuwe kaart moet kopen. De strippenkaart blijft geldig gedurende de periode dat u flexibele opvang afneemt. Op het moment dat u stopt met afname, volgt een definitieve verrekening van het aantal strippen. De strippenkaart voor 10 keer kost € 37,90, de strippenkaart voor 25 keer kost € 94,75.

Facturering
De kosten voor TSO worden per kwartaal automatisch geïncasseerd en/of gefactureerd. Aan ouders die geen gebruik maken van automatische incasso wordt € 2,50 administratiekosten in rekening gebracht.

Via onderstaand formulier kunt u uw kind(eren) aanmelden voor de TSO. Dit formulier kunt u bij de groepsleerkracht of bij Mariëlle Arends, coördinator TSO, inleveren.

Aanmelden

Kinderopvang
De Borgwal is een school van Stichting De Linge. Stichting De Linge vindt het belangrijk om aandacht te geven aan de ontwikkeling van peuters voor een goede start op de basisschool. Daarom maken kinderen op de dagopvang vanaf hun 2e jaar gebruik van het educatieve aanbod op de peutergroep. In Bemmel kunt u kiezen uit twee peutergroepen van De Linge; Het Olifantenbos bij Jenaplan IKC Donatushof aan de Dr. Hoijngstraat of Peutergroep de Ballon bij IKC Pius X aan de Cuperstraat 7. Beide peutergroepen bieden mogelijkheden aan voor peuteropvang. U heeft hierdoor de mogelijkheid om peutergroep en kinderopvang met elkaar te combineren.

Flexibele kinderopvang
De Linge werkt met een team van deskundige en betrokken pedagogische medewerkers. Wij bieden kinderopvang aan die aansluit bij wat uw kind nodig heeft en wil leren, maar ook bij de vraag van ouders. Uw kind is al welkom vanaf één dagdeel per week. Ouders die geen vast werkrooster hebben, kunnen op wisselende dagen in de week een vast aantal uren opvang afnemen. Meer informatie vindt u op de website van De Linge (www.delinge.nl). De Borgwal onderhoudt ook nauwe contacten met andere opvanglocaties, zoals peuteropvang of gastouders in Bemmel en omstreken. Wanneer een kind bij ons start, vindt er altijd een overdracht plaats tussen leerkrachten en de medewerkers van de opvanglocaties. Op deze manier zorgen wij ervoor dat de overgang van opvang naar school zo soepel mogelijk verloopt. 

Voor- en naschoolse opvang
De Borgwal biedt zelf tussenschoolse opvang aan. Mocht u gebruik willen maken van buitenschoolse opvang, dan kan dit onder andere bij Jenaplan IKC Donatushof of de Buitenschoolse Opvang bij IKC Pius X. Ook kunt u kiezen voor een van de externe organisaties voor buitenschoolse opvang. We vernemen graag van welke opvang uw kind gebruik maakt.

 

Bezoekadres

Het Hoog 20
6681 DE
Bemmel

Postadres

Postbus 39
6680 AA
Bemmel

Contact

[email protected]
T 0481-450184