SOP (Schoolondersteuningsprofiel)

Kinderen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben. Dit is het uitgangspunt van passend onderwijs. Die plek kan op de school zijn waar u uw kind aanmeldt. Is dit niet mogelijk? Dan moet er een andere reguliere- of speciale school worden gevonden, die de begeleiding wel kan bieden.

Daltonbaisschool De Borgwal is aangesloten bij SWV PassendWijs: Passend Onderwijs in de regio Arnhem. SWV PassendWijs bestaat uit 25 besturen van 134 scholen. De besturen maken met elkaar afspraken over hoe voor elke leerling zo goed mogelijk passend onderwijs kan worden gerealiseerd.

In het kader van de Wet op Passend Onderwijs moet iedere basisschool een schoolondersteuningsprofiel (SOP) vaststellen. Hierin staat beschreven welke extra ondersteuning De Borgwal kan bieden en hoe deze ondersteuning georganiseerd is.

Hieronder leest u ons SOP:

SOP (Schoolondersteuningsprofiel)

Bezoekadres

Het Hoog 20
6681 DE
Bemmel

Postadres

Postbus 39
6680 AA
Bemmel

Contact

[email protected]
T 0481-450184