Protocollen

Gedragsprotocol

Hieronder vindt u ons gedragsprotocol en het getekende document door alle groepen:

Gedragsprotocol, versie maart 2024

Ondertekend gedragsprotocol schooljaar 2023 - 2024

Protocol TSO

Hieronder vindt u ons protocol omtrent TSO:

Protocol TSO

Protocol meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Op De Borgwal dragen wij zorg voor de veiligheid van al onze leerlingen. Daar hoort ook bij dat wij werken met de meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Het is namelijk voor alle scholen wettelijk verplicht om een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te hebben en om te zorgen dat de professionals volgens deze meldcode handelen. 

Het doel van het werken met een meldcode is om signalen op dit gebied zo snel mogelijk te herkennen en zo adequaat mogelijk hulp te kunnen bieden aan kind en gezin. 

De meldcode is een stappenplan, waarmee voor professionals duidelijk wordt hoe zij kunnen handelen en hoe zij de juiste beslissingen kunnen nemen wanneer er vermoedens zijn van huiselijk geweld of kindermishandeling.

Op De Borgwal worden alle medewerkers jaarlijks geschoold in het werken met de meldcode. Daarnaast is juf Annemieke opgeleid tot aandachtsfunctionaris. Zij heeft een adviserende en coördinerende rol bij de uitvoering van de stappen van de meldcode. 

Het protocol rondom kindermishandeling en huiselijk geweld is stichtingsbreed opgesteld vanuit De Linge en is te lezen via onderstaande link. 

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Protocol hoofdluis

Hoofdluis verspreidt zich in een hoog tempo, vooral onder kinderen. Controleer dus vaak en grijp meteen in als u hoofdluis ontdekt. Kammen met een speciale kam is de beste methode.

Hoe krijg je hoofdluis?

Hoofdluis heeft niets te maken met wel of niet schoon zijn. Het kan iedereen overkomen. Luizen zijn overlopers. Ze wandelen van hoofd naar hoofd. De hoofdluis zoekt graag een warm plekje op: achter de oren, in de nek of onder een pony bijvoorbeeld. Kinderen lopen de meeste kans om hoofdluis te krijgen, omdat ze bij het spelen vaak letterlijk de hoofden bij elkaar steken, waardoor het voor de luis extra makkelijk is een prooi te vinden.

Hoe herkent u hoofdluis?

Hoofdluis veroorzaakt meestal jeuk, maar niet altijd. Het is aan te raden uw kind regelmatig op hoofdluis te (laten) controleren. Als u het haar met een netenkam of luizenkam doorkamt boven een vel wit papier, kunt u zien of er luizen uitvallen. Het zijn grijsblauwe of, nadat ze bloed opgezogen hebben, roodbruine beestjes van een paar millimeter groot. Hun eitjes, neten, zijn witte stipjes die op roos lijken. Alleen zit roos los, terwijl neten juist aan het haar vastkleven. Neten die 2 cm van de hoofdhuid af zitten, zijn dode (lege) neten!

Behandeling

Als u hoofdluis ontdekt is het belangrijk om meteen te beginnen met een grondige aanpak. Want zolang er luizen of nog niet uitgekomen neten op het hoofd zitten, blijft hoofdluis besmettelijk.

Kam methode: kam gedurende 14 dagen het haar elke dag met een netenkam

Dit uitkammen is het belangrijkst. Kam met een netenkam, deze heeft metalen tanden. Gebruik géén plastic kam (luizenkam). Volg de volgende stappen:

Anti-hoofdluismiddelen

In Nederland zijn voor de bestrijding van hoofdluis middelen beschikbaar in de vorm van een lotion of shampoo op basis van de volgende werkzame stoffen: dimeticon, malathion enpermetrine. Deze middelen zijn verkrijgbaar bij drogist of apotheek en doden aanwezige luizen door chemische inwerking (malathion en permetrine) of mechanische ademwegbelemmering (dimeticon). Middelen op basis van dimeticon hebben de voorkeur omdat deze middelen geen insecticiden bevatten en omdat er geen resistentie kan ontstaan tegen deze middelen. Geadviseerd wordt een middel met dimeticon te gebruiken dat is geregistreerd als geneesmiddel. Op dit moment is dit alleen XTLuis Lotion.

Behandelingen van het haar meteen anti-hoofdluismiddel in combinatie met dagelijks kammen van het haar met een fijn tandige kam gedurende 14 dagen, is bewezen effectief.

Er zijn middelen op de markt die een beschermende werking hebben. Er is nog onvoldoende onderzoek bij proefpersonen dat bewijst dat de middelen effectief zijn. Het is ook nog niet bekend óf en hoe snel resistentie optreedt. Het RIVM is, wegens de mogelijke toename van resistentie en wegens mogelijke bijwerkingen op langere termijn, geen voorstander van het gebruik van middelen om hoofdluis te voorkomen.

Luizencapes over kinderjasjes hangen, knuffels en beddengoed wassen, borstels uitkoken, de auto stofzuigen. Ouders werd geadviseerd om grondige schoonmaak te houden bij hoofdluis. Het is echter niet wetenschappelijk bewezen dat dit soort omgevingsmaatregelen helpen. Daarom hoeven ouders dit niet meer te doen, volgens het RIVM en het Landelijk Steunpunt Hoofdluis.

Let op! 

Hoofdluis heb je niet alleen

Hoofdluis is enorm besmettelijk. Als uw kind hoofdluis heeft, controleer dan meteen alle gezinsleden. Meld het bovendien op school, bij de kinderopvang, op clubjes, bij vriend(innet)jes, oppassen, opa’s en oma’s. Laat kinderen geen kammen, borstels, mutsen, hoofddoekjes, jassen en haarspeldjes met elkaar delen, en zorg ervoor dat er op de kapstok genoeg ruimte tussen de jassen is. Dit is 15 cm of meer. Bedenk wel dat besmetting vóóral via de hoofden gaat!

Regelmatig controleren

Sommige kinderen zijn (erg) gevoellig voor hoofdluis. Controleer alle leden van uw gezin (inclusief ouders!) 1x per week op hoofdluis. Hierdoor kunt u meteen ingrijpen wanneer er hoofdluis is en is het beter beheersbaar. Met controleren wordt het nakijken bedoelt, u hoeft niet (volledig) te kammen.

De informatie in deze brochure is gebaseerd op het Protocol Hoofdluis van hetRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Kijk ook eens op https://www.rivm.nl/hoofdluis & https://www.ehboinnederland.nl/hoofdluis/.

Tot slot

Heeft u vragen of behoefte aan een persoonlijk advies, dan kunt u bellen met onze telefoonlijn. U kunt uw vragen hier anoniem stellen, maar ook vragen om terug gebeld te worden door uw eigen schoolarts/verpleegkundige.

U vindt het telefoonnummer hieronder.

Telefoonlijn JGZ: 088 – 355 6000 (u komt in een keuzemenu)

Bereikbaar op werkdagen van 09:00 – 12:00 uur en 13:00 – 17.00 uur

Internet: https://professionals.ggdgm.nl/voor-professionals-0/voor-scholen/hoofdluis

Via deze link een interessant stukje over hoofdluis van het programmma Klokhuis: https://hetklokhuis.nl/tv-uitzending/4437/hoofdluizen

Bezoekadres

Het Hoog 20
6681 DE
Bemmel

Postadres

Postbus 39
6680 AA
Bemmel

Contact

[email protected]
T 0481-450184