Privacy en leerlinggegevens

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in het onderwijs zorgt ervoor dat de persoonlijke gegevens van onze kinderen veilig worden behandeld. Scholen mogen alleen noodzakelijke informatie verzamelen en moeten die goed beveiligen. U heeft het recht te weten welke gegevens worden bewaard en waarvoor ze worden gebruikt. Ook kunt u verzoeken om gegevens te corrigeren of te verwijderen. We streven ernaar een veilige omgeving te bieden waarin uw kinderen zich kunnen ontwikkelen, en de AVG helpt daarbij door hun privacy te waarborgen.
Binnen Parro kunt u toestemming geven voor het gebruiken van beeldmateriaal.
Alle teamleden zijn verplicht traningen te volgen om op de hoogte te blijven van de verplichtingen rondom AVG.

Leerlingen kunnen op school en thuis (vanaf groep 5) inloggen in een eigen account bij ProwiseGo. ProwiseGo voldoet eveneens aan de wetgeving op het gebied van privacy.

Stichting De Linge werkt voor het beschermen van persoonlijke gegevens, de mogelijke registratie van datalekken en andere eisen die de wet voorschrijft in het kader van gegevensbescherming samen met De Lumen Group in Utrecht. 
De FG (functionaris gegevensbescherming) van De Lumen Group is te bereiken via www.lumengroup.nl.

Bezoekadres

Het Hoog 20
6681 DE
Bemmel

Postadres

Postbus 39
6680 AA
Bemmel

Contact

[email protected]
T 0481-450184