Leerlingenraad

De leerlingenraad is een groep kinderen die mee mogen denken/praten/beslissen en/of ideeën geven over activiteiten en veranderingen die op school plaatsvinden. Vanaf groep 4 mogen er per groep twee leerlingen in een leerlingenraad zitting nemen. In totaal voor De Borgwal dus 10 kinderen. Eén kind uit groep 8 is de voorzitter en het andere kind uit groep 8 is de notulant. Bij de leerlingenraad is altijd de directie (of een teamlid) aanwezig. De leerlingenraad komt 4 à 6 keer per jaar bijeen, dit gebeurt onder schooltijd.

Hoe kom je in de leerlingenraad?

Door middel van een formulier maak je kenbaar dat je jezelf kandidaat stelt voor de leerlingenraad. Vervolgens worden er tijdens de verkiezingen per groep twee leerlingen gekozen door de kinderen uit de klas. 

Hoe komt de leerlingenraad aan de vergaderpunten?

Ieder kind dat een idee of bespreekpunt heeft, mag deze in de brievenbus van de eigen klas stoppen, voorzien van naam. Deze punten worden tijdens een klassenvergadering besproken. Daarnaast staan tijdens de klassenvergaderingen Daltonspeerpunten centraal. Punten die uit de klassenvergadering volgen en die belangrijk zijn, worden vervolgens meegenomen naar de leerlingenraad. De leerlingenraad kan ook een bespreekpunt ingebracht krijgen via één van de leerkrachten, de directie, of de ouderraad.
De besproken punten/ideeën blijven bij de leerlingenraad totdat er een definitieve beslissing is genomen (‘geheimhouding’). De goedgekeurde/uitgewerkte punten zullen ook in de infobrief worden opgenomen.

Waarom een leerlingenraad?

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen een eigen stem hebben binnen De Borgwal, dit om de betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de kinderen bij de school te vergroten. We willen graag weten wat er leeft en speelt onder de kinderen. Door het oprichten van een leerlingenraad kunnen kinderen op een democratische wijze actief participeren en meedenken over schoolse zaken. De kinderen ondervinden wat realistisch en haalbaar is, dit alles om de kwaliteit van De Borgwal te bevorderen.

Leerlingenraad De Borgwal schooljaar 2023-2024:

Dit schooljaar bestaat de leerlingenraad uit de volgende leerlingen:

Notulen van de leerlingenraad

Bezoekadres

Het Hoog 20
6681 DE
Bemmel

Postadres

Postbus 39
6680 AA
Bemmel

Contact

[email protected]
T 0481-450184